logo katedry

Logo Politechniki Radomskiej

AKTUALNOŚCI

:: NOWY ADRES INTERNETOWY STRONY WWW KATEDRY PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII
W związku z przekształceniem ZAKŁADU PEDAGOGIKI w KATEDRĘ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII uległ zmianie adres strony www. Nowy adres to:

www.kpp.pr.radom.pl

 

Strona www.zp.pr.radom.pl nie będzie już aktualizowana (od dn. 12.09.2012).

:: ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W MIĘDZYNARODOWYM TYGODNIU W BELGII 3-7.12.2012
Karel de Grote University College zaprasza do udziału w Międzynrodowym Tygodniu w Belgii w dniach 3-7.12.2012. Termin zgłoszenia upływa 7 listopada 2012. Zainteresowanych proszę o kontakt z prof. Anną Zamkowską.

dr hab. A. Zamkowska, prof. nadzw.

 

Dokumenty do pobrania:

International Week Antwerp The Challenge of Choice [PDF]
International Week Antwerp The Challenge of Choice [DOC]
Application form International Week December 3th - 7th 2012 [PDF]
Application form International Week December 3th - 7th 2012 [DOC]

:: ZAPROSZENIE NA MIĘDZYNARODOWĄ KONFERENCJĘ NAUKOWĄ NT. FORMY WSPARCIA OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM
W imieniu Katedry Pedagogiki i Psychologii oraz Katedry Filozofii i Socjologii Politechniki Radomskej, a także Regionalnego Oddziału Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej w Radomiu pragnę serdecznie zaprosić na Międzynarodową Konferencję Naukową nt. Formy wsparcia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, która ma odbyć się 23 października w Radomiu.

dr hab. A. Zamkowska, prof. nadzw.

 

Dokumenty do pobrania w formacie DOCX:

Zaproszenie na Konferencję [DOCX]
Zgłoszenie [DOCX]
Wymogi edytorskie [DOCX]
Noclegi w Radomiu [DOCX]

:: WIZYTA PROF. ANNY ZAMKOWSKIEJ W NOTTINGHAM TRENT UNIVERSITY

W dniach 20.05-1.06.2012 wyjechałam w ramach projektu unijnego do Nottingham w Anglii na zaproszenie Nottingham Trent University. Miałam okazję zapoznać się z różnymi strategiami służącymi społecznej integracji dzieci, młodzieży i dorosłych, m.in. kołem przyjaciół, klubem młodzieżowym Hob Nobs, Community Circle (spotkanie członków społeczności lokalnej). Ponadto mogłam uczestniczyć w działaniach organizacji prowadzonej przez psychologów edukacyjnych – Dereka Wilsona i Colina Newtona o nazwie Inclusive Solutions. Razem z nimi brałam udział w warsztatach dla nauczycieli na temat pracy z dziećmi z zaburzeniami więzi, organizowanych podczas konferencji NASEN (National Association for Special Educational Needs) w Bolton oraz w warsztatach organizowanych w Netherfield Primary School w Nottingham na temat zaspokajania emocjonalnych potrzeb chłopców. Brałam też udział w prowadzonych przez obu psychologów konsultacjach z uczniami ze szkoły specjalnej i szkoły ogólnodostępnej. Spotkanie służyło ustaleniu stanowiska i oczekiwań uczniów w kwestii edukacji włączającej.

Zwiedziłam także wiodącą placówkę edukacyjną w Nottingham – Seely Infant and Nursery School, włączającą uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Pani dyrektor oprowadziła mnie po placówce. Obserwowałam zajęcia edukacyjne w grupie uczniów edukacji wczesnoszkolnej, prowadziłam rozmowy z nauczycielami i uczestniczyłam w obchodach Diamentowego Jubileuszu. Program wyjazdu był zatem bardzo bogaty i obfitujący w liczne doświadczenia edukacyjne.

prof. Anna Zamkowska:: VI MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA "INFORMATYKA W DOBIE XXI WIEKU"

W dniach 24-25 maja 2012 r., w Jedlni-Letnisko, toczyły sią obrady VI Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Informatyka w dobie XXI wieku. Technologie komputerowe w rozwoju nauki, techniki i edukacji", organizowanej przez Zakład Informatyki Instytutu Informatyczno-Technicznego Wydziału Nauczycielskiego Politechniki Radomskiej (obecnie Wydziału Informatyki i Matematyki) i Katedrę Zastosowań Informatyki Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Politechniki Świętokrzyskiej. Celem Konferencji była refleksja, dyskusja i wymiana doświadczeń na temat potrzeb, warunków i możliwości w zakresie zastosowań informatyki we współczesnym świecie oraz popularyzacja zagadnień informatyki i jej zastosowań. W ramach konferencji dr Katarzyna Ziębakowska-Cecot przedstawiła referat "Accessibility of Video Content for Information Society", a mgr Marek Pytlak referat "Semantyczny kod wykorzystujący nowe możliwości HTML5".


:: MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA "IWASZKIEWICZ W PODRÓŻY"
Wydział Filologiczno-Pedagogiczny Politechniki Radomskiej, Ośrodek Kultury i Sztuki "Resursa Obywatelska", Radomskie Towarzystwo Naukowe i Stowarzyszenie "Kocham Radom" zorganizowały Międzynarodową Konferencję Naukową "Iwaszkiewicz w podróży". Konferencja odbyła się Radomiu w dniach 26-27 kwietnia 2012 roku. W czasie konferencji został wygłoszony referat "Analiza teoretyczna podróży i podróżników w świetle teorii socjologii w oparciu o wybrane utwory Jarosława Iwaszkiewicza" przygotowany przez dr hab. Grzegorza Kiedrowicza, prof. nadzw. Politechniki Radomskiej.:: ZAPROSZENIE NA KONFERENCJĘ NAUKOWĄ "NAUCZYCIEL PRZYSZŁOŚCI - MARZENIA I ILUZJE"

W dniu 18 kwietnia 2012 r. odbędzie się Konferencja Naukowa "NAUCZYCIEL PRZYSZŁOŚCI - MARZENIA I ILUZJE" zorganizowana przez MSCDN Wydział w Radomiu pod patronatem naukowym Katedry Pedagogiki i Psychologii Politechniki Radomskiej. Zaproszamy pracowników i studentów, udział jest bezpłatny, rejestracja odbywa się na miejscu; adres: Kościuszki 5a, sala konferencyjna.

Informacja o konferencji [PDF]

:: SEMINARIUM NAUKOWE nt. "PEDAGOGICZNE, SPOŁECZNE I DUSZPASTERSKIE ASPEKTY WYCHOWANIA W TRZEŹWOŚCI"

W dniu 21 lutego 2012 roku w Radomiu zostało zorganizowane Ogólnopolskie Seminarium Naukowe na temat pedagogicznych, społecznych i duszpasterskich aspektów wychowania w trzeźwości. Organizatorami byli: Instytut Teologiczny w Radomiu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Politechnika Radomska- Wydział Nauczycielski i Duszpasterstwo Trzeźwościowe diecezji radomskiej. Niezwykle aktualna problematyka seminarium przyciągnęła wielu wybitnych przedstawicieli zarówno teorii, jak i praktyki profilaktyki uzależnień.[ Więcej informacji i zdjęć]

:: ZAPRASZAMY STUDENTÓW DO UDZIAŁU W TEGOROCZNYM MARSZU ŻYWYCH

Co to jest Marsz Żywych ?

Marsz Żywych jest inicjatywą edukacyjną Ministerstwa Edukacji Izraela adresowaną w pierwszym rzędzie do młodzieży izraelskiej. Jego najważniejszy element stanowi przemarsz z Oświęcimia do Brzezinki. Jest to impreza o wysokiej randze, biorą w niej udział przedstawiciele władz Polski i Izraela.

Kiedy się odbędzie?

W tym roku Marsz odbędzie się 19 kwietnia, tj. we czwartek.

Kto bierze w nim udział?

Co roku bierze w nim udział od kilku do kilkunastu tysięcy młodych Izraelczyków z całego świata. Z uwagi na jej ogromne walory wychowawcze i możliwość zacieśnienia stosunków między obu krajami, polskie Ministerstwo Edukacji od 1998 roku koordynuje udział młodych Polaków w tej imprezie.

Więcej informacji:
Ogłoszenie o Marszu Żywych [PDF]
Informacje o Marszu Żywych [PDF]

:: ZMIANA ORGANIZACJI NASZEJ UCZELNI
Dnia 1 marca 2012r. została zmieniona struktura wydziałów Politechniki Radomskiej. W wyniku tych zmian został zlikwidowany Wydział Nauczycielski i Instytut Kultury Fizycznej i Pedagogiki. Zakład Pedagogiki został przekształcony w Katedrę Pedagogiki i Psychologii na Wydziale Filologiczno-Pedagogicznym.
:: PLAN ZAJĘĆ DLA STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH
Aktualne plany zajęć: [ plany zdjęć].
:: TERMINY ZJAZDÓW DLA STUDENTÓW STUDIÓW NIESTACJONARNYCH
Terminy zjazdów dla studentów studiów niestacjonarnych w roku akademickim 2011/2012: [PDF].
:: ZAPROSZENIE NA KONFERENCJĘ "PEDAGOGICZNE, SPOŁECZNE I DUSZPASTERSKIE ASPEKTY WYCHOWANIA W TRZEŹWOŚCI"

Zakład Pedagogiki Politechniki Radomskiej wspólnie z Instytutem Teologicznym UKSW w Radomiu, z Diecezjalnym Duszpasterstwem Trzeźwości i Parafią Miłosierdzia Bożego w Radomiu serdecznie zapraszają na: Ogólnopolskie Seminarium Naukowe na temat: "PEDAGOGICZNE, SPOŁECZNE I DUSZPASTERSKIE ASPEKTY WYCHOWANIA W TRZEŹWOŚCI", które odbedzie sie 21 lutego 2012 roku w Wyższym Seminarium Duchownym w Radomiu.

Program [PDF]

:: WYKŁADY PROF. RAFAELA SONDERVORSTA Z UNIWERSYTETU W BRUKSELI

W dniu 14.12.2011 prof. Rafael Sondervorst z Uniwersytetu w Brukseli w Belgii wygłosił wykłady w jezyku angielskim dla studentów Pedagogiki.


Członkowie kół naukowych Profilaktyki społecznej, Zespół R oraz Wspierania zdolności im . J.Korczaka wysłuchali wykładu na temat "Yes, they can!: project based on work with socially disadvantaged youngsters", dotyczącego opracowywania i wdrażania projektów pracy socjalizacyjnej z młodzieżą zagrożoną niedostosowaniem społecznym.

Z kolei studenci I roku wysłuchali wykładu na temat "Education in Europe, Europe in education", który dotyczył kwestii kształtowania świadomości członkostwa w Unii Europejskiej i jej dylematów oraz programów unijnych, z których obecnie i w przyszłości mogą korzystać studenci Pedagogiki. Wykłady spotkały się z zainteresowaniem słuchaczy, którzy bardzo dobrze poradzili sobie z wyzwaniem wysłuchania wykładu w języku angielskim.

Prof. Anna Zamkowska, pełnomocnik Dziekana WN ds programu Erasmus

:: MIĘDZYNARODOWY TYDZIEŃ W BELGII

Nasz belgijski partner Karel de Grote Hogeschool z Antwerpii zaprasza studentów na Miedzynarodowy Tydzien, który odbedzie sie w dniach 13-17 luty w Antwerpii. Będzie to wspaniała okazja do poznania innych studentów z różnych krajów. Głównym tematem spotkania jest Wyzwanie do podejmowania wyborów.

Uczelnia belgijska oferuje studentom poznanie innowacyjnych pomysłów pracy z dziećmi, możliwość odwiedzenia wspaniałych szkół we Flandrii i zwiedzania fascynujacego miasta Antwerpii - nominowanego jako Europejskie Miasto Młodzieży 2011.

Zakwaterowanie i udział są bezpłatne. Trzeba pokryć sobie jedynie koszty podróży, wyżywienia i ubezpieczenia.

Szczegółowe informacje oraz karta zgłoszenia:

Zainteresowanych proszę o kontakt z prof. Anną Zamkowską a.zamkowska@pr.radom.pl
tel. (48) 361 -78-41

:: DZIEŁO PRZYPADKU, CZYLI JAK ZOSTAŁYŚMY WOLONTARIUSZKAMI W OSWD W WILDZE

Nasze pierwsze spotkanie z ośrodkiem miało miejsce 15 marca 2011 roku. Był to efekt działalności Naukowego Koła Resocjalizacji "Zespół R", jakie funkcjonuje na Politechnice Radomskiej. Pewnego dnia ze strony Pani opiekun koła - mgr Doroty Zbroszczyk padła propozycja, aby odwiedzić ośrodek socjoterapeutyczny, dzięki czemu my, jako studenci resocjalizacji, moglibyśmy zapoznać się ze strukturą i funkcjonowaniem tego typu placówki. Wszyscy od razu ochoczo zaczęliśmy planować wyjazd i podejmować działania organizacyjne. Szczęśliwie wybranym przez nas ośrodkiem okazał się być "Wspólny Dom" w Wildze.

więcej [czytaj PDF]
:: WYKŁAD SEKSUOLOGA MGR MARCINA BEDNARCZYKA

Więcej informacji na plakacie [zobacz plakat]
:: ZMIANA NAZWY SPECJALNOŚCI
Decyzją Rady Wydziału z dnia 29.09.2011 nastąpiła zmiana nazwy specjalności Pedagogika przedszkolna i edukacja wczesnoszkolna na krótszą: Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna. Zmiana ta nie spowoduje zmian z zakresie nabywanych uprawnień do nauczania zarówno w klasach I-III, jak i w przedszkolu.

prof. Anna Zamkowska

:: INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO W ARESZCIE ŚLEDCZYM W RADOMIU

17 października 2011r studenci Naukowego Koła Resocjalizacji "Zespół R" uczestniczyli w uroczystej inauguracji roku akademickiego w Areszcie Śledczym w Radomiu. Stało się tak dzięki życzliwości rzecznika radomskiego aresztu śledczego - kpt. Krzysztofa Linowskiego, będącego jednocześnie wykładowcą na Politechnice Radomskiej, któremu składamy serdeczne podziękowania. Uroczystość swoim udziałem uświetnili: rektor Politechniki Radomskiej - prof. dr hab. Inż. Mirosław Luft, Dziekan Wydziału Mechanicznego Politechniki Radomskiej - dr hab. Inż. Tomasz Wojciech Budzynowski, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości - Stanisław Chmielewski, Dyrektor Generalny Służby Więziennej - gen. Jacek Włodarski, Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Warszawie - ppłk Anna Osowska-Rembecka, a także przedstawiciele władz lokalnych i służb mundurowych.

Po raz pierwszy w Polsce studentami zostały osoby odbywające karę pozbawienia wolności. To dzięki innowacyjnej i - z całą pewnością - odważnej decyzji władz uczelni oraz dyrekcji Aresztu Śledczego skazani mają możliwość podjęcia trzy i pół letniej nauki na dziennych studiach inżynierskich o specjalności logistyka w motoryzacji. Decyzja ta wywołała dość duże poruszenie wśród społeczeństwa, zewsząd dochodzą głosy aprobaty, ale także zupełnego niezrozumienia idei kształcenia skazanych. Obserwując zagorzałe dyskusje zwolenników i mocno zdeklarowanych przeciwników tegoż rozwiązania - my, studenci III roku pedagogiki o specjalności "profilaktyka społeczna i resocjalizacja" jesteśmy pewni jednego - jest to pionierski ruch mający zapoczątkować swego rodzaju zmianę w społecznym postrzeganiu skazanych. To odważny krok mający przynieść konkretne efekty w dziedzinie resocjalizacji - głęboko wierzymy, że będą one pozytywne.

:: KONFERENCJA INNOWACYJNE METODY KOMUNIKACJI W EDUKACJI

19 października 2011 r. studenci Naukowego Koła Resocjalizacji "Zespół R" oraz Naukowego Koła Profilaktyki Społecznej wzięli udział w konferencji "Innowacyjne metody komunikacji w edukacji", która odbyła się w Zwoleniu. Studenci mogli uczestniczyć (zarówno w części plenarnej jak i warsztatowej) dzięki uprzejmości prowadzącego konferencję - Pana doktora Andrzeja Gołębiowskiego, a także dzięki Pani Magister Dorocie Zbroszczyk, którym składamy serdeczne podziękowania.

więcej [PDF]
:: ODZNACZENIA DLA PRACOWNIKÓW ZAKŁADU PEDAGOGIKI
6 października 2011 roku podczas uroczystej inauguracji roku akademickiego 2011/2012 Wicewojewoda Mazowiecki Dariusz Piątek wręczył Pani dr Ewie Jakubiak-Zapalskiej Srebrny Medal za Długoletnią Służbę, a Pani dr Dagmarze Kowalik Brązowy Medal za Długoletnią Służbę. Pani dr Anna Klas-Markiewicz otrzymała z rąk Jego Magnificencji Rektora Politechniki Radomskiej prof. Mirosława Lufta Medal Komisji Edukacji Narodowej. Odznaczonym składamy serdeczne gratulacje.
:: STUDENCI ODWIEDZILI ZAKŁAD KARNY

18 kwietnia 2011r. studenci II roku Politechniki Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego, kierunku "Pedagogika" o specjalnosci "Profilaktyka społeczna i resocjalizacja" wraz z opiekunami uczelnianymi - mgr Dorotą Zbroszczyk i dr Katarzyną Nowak, odwiedzili Zakład Karny w Opolu Lubelskim.
:: WARSZTATY W MUZEUM WSI RADOMSKIEJ

W dniu 7 kwietnia 2011 r. studenci IV sem. kierunku Pedagogika, spec. Pedagogika Przedszkolna i Edukacja Wczesnoszkolna, wraz z opiekunami uczelnianymi - dr Katarzyną Ziębakowską-Cecot, prof. Grzegorzem Kiedrowiczem i mgr Justyną Bojanowicz, uczestniczyli w warsztatach Muzeum Wsi Radomskiej. Celem było przedstawienie tematyki lekcji muzealnych dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, metod i form stosowanych w pracy z nimi, oraz spacer ścieżką przyrodniczą i zwiedzanie skansenu. Studenci mieli także warsztaty praktyczne, podczas których m.in. samodzielnie wykonywali zabawki, palmy wielkanocne, kwiaty z bibuły, wypiekali bułki. Zajęcia prowadziła p. Anna Ziółek wraz ze współpracownikami Działu Oświatowego Muzeum.
:: WIZYTA KOŁA NAUKOWEGO "ZESPÓŁ R" W OŚRODKU "WSPÓLNY DOM" W WILDZE
     15 marca 2011r. studenci II i III roku Politechniki Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego, kierunku "Pedagogika" o specjalności "profilaktyka społeczna i resocjalizacja" odwiedzili ośrodek socjoterapeutyczny "Wspólny Dom" w Wildze. Wyjazd ten odbył się dzięki życzliwości wicedyrektora ośrodka, Pana Marcina Makaruka, a także dzięki Pani mgr Dorocie Zbroszczyk, którym składamy serdeczne podziękowania.


:: SPOTKANIE CZŁONKÓW KÓŁ NAUKOWYCH Z PRZEDSTAWICIELAMI UNICEF
     W dniu 10 marca 2011 roku w Kolegium Nauczycielskim w Radomiu odbył się "Dzień UNICEF-u". Na zaproszenie mgr Iwony Zamkowskiej w spotkaniu z przedstawicielami Polskiego Komitetu Narodowego UNICEF wzięła udział grupa studentów Politechniki Radomskiej z Naukowego Koła Resocjalizacyjnego pod nazwą "ZESPÓŁ R" wraz z opiekunem koła, Panią mgr Dorotą Zbroszczyk, oraz z Koła Naukowego Profilaktyki Społecznej.


Studentki z koła "Zespół R"

Studentki miały okazję wysłuchać bardzo ciekawych prezentacji na temat działalności UNICEF na świecie, które były przeplatane osobistymi doświadczeniami pracowników Polskiego Komitetu Narodowego UNICEF. Następnie odbyły się warsztaty poświęcone prawom dziecka, na których to studenci podzieleni na 7 - osobowe grupy przygotowywali plakaty propagujące prawa dzieci. Po zakończonej pracy każda z grup omawiała swój projekt i dzieliła się swoim refleksami na ten temat.


Studentki z Koła Profilaktyki Społecznej

[więcej]© KATEDRA PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII WF-P PRad --- Kontakt: empytlak@pr.radom.pl